Wensenformulier

Met dit formulier kunt u uw eigen wensen en ideeën vastleggen. Hiermee geeft u uw naasten aan wat voor u belangrijk is rondom het definitieve afscheid. Het kan rust geven te weten dat uw wens te allen tijde zoveel mogelijk zal worden gerespecteerd na uw overlijden. U kunt het formulier thuis op een veilige plaats bewaren zodat u uw wensen tussentijds nog kunt aanpassen.

Download document:

Wilsbeschikking MAREA Uitvaart.pdf