Filosofie van Marea Uitvaart

Persoonlijke invulling van de uitvaart

MAREA werkt vanuit de gedachte dat ieder mens uniek is en een liefdevol afscheid verdient na overlijden. De vrouw achter MAREA is betrokken bij haar medemens en investeert tijd en aandacht in deze uitvaart. Door te luisteren kan er een goed beeld gevormd worden van de overledene. Er zal getracht worden zoveel mogelijk aan al uw wensen tegemoet te komen, binnen de wettelijke normen.

De wensen van de overledene en diens naasten staan centraal en worden de verbinding tot een persoonlijke uitvaart. Zo kunnen we samen met u als naaste(n), een uitvaart creëren die lijkt op een afspiegeling van de overledene. MAREA biedt u professionele hulp na overlijden op een warme betrokken wijze waarbij er oprechte aandacht aan de overledene en diens naasten wordt geschonken. MAREA is een uitvaartonderneming die maatwerk levert. Hierbij wordt u uitgenodigd en gestimuleerd actief deel te nemen aan de vormgeving van een zo persoonlijk mogelijke uitvaart. Het zijn de naasten die afscheid nemen en onze rol is het om hen daarbij te begeleiden, te ondersteunen. Wij vinden het belangrijk om naasten iets in handen te gteven in plaats van ze ongevraagd alles uit handen te nemen. Er mag veel, er moet niets. Onze taak is om u zo goed mogelijk te begeleiden door te luisteren, vervolgens te regelen en organiseren zodat uw wensen gerealiseerd kunnen worden. 

Stap voor stap worden er weloverwogen keuzes gemaakt waarbij we de wensen op elkaar afstemmen. Niet alles hoeft de eerste dag beslist te worden. Soms is het goed er een nachtje over te slapen. We hebben immers 5 dagen de tijd; een uitvaart regelen is een aaneenschakeling van keuzes maken. En als het nodig is, komen we terug op eerder gemaakte keuzes. Het is immers niet niks, het gaat hier om zaken waar goed over nagedacht moet worden. Definitief afscheid nemen van een dierbare kun je NIET overdoen, DEZE uitvaart moet in één keer goed zijn. Daarom is het zo belangrijk dat op de juiste wijze te doen.

MAREA verdiept zich in mensen, achtergronden en persoonlijke wensen om zo tot een heel persoonlijke invulling van de uitvaart te kunnen komen. Eén die past bij de overledene en diens naasten. Een liefdevol afscheid waar u met een goed gevoel aan terug kan denken.