Het eerste gesprek tijdens de regeling

Bij de eerste ontmoeting benutten we de tijd om elkaar wat beter te leren kennen en om in te schatten hoe het op dat moment met de nabestaanden gaat. Voor ons is het belangrijk te weten wie de overledene was, dus zullen we u uitnodigen iets over deze persoon en de afgelopen tijd te vertellen. Tijdens dit eerste gesprek vraagt de uitvaartbegeleidster allerlei persoonlijke gegevens van de overledene. Uw wensen, evenals die van de overledene, worden geïnventariseerd. De rouwkaart (indien gewenst) wordt uitgezocht waarbij u ideeën kunt aandragen. U kunt een kaart uit de collectie kiezen, maar steeds vaker komt men met eigen ontwerpen, wat wij zeker motiveren. Om deze rouwkaart te kunnen maken is het nodig dat er afspraken met personen en instanties gemaakt worden.

We bespreken data en locatie(s) voor opbaring, rouwbezoek, condoléance en de uitvaart. Met al deze gegevens ontstaat een 1-ste beeld van de dag van de uitvaart.

Op de dag van de uitvaart werken we samen met het rouwvervoer en eventuele dragers (vrouwelijk of mannelijk) om de kist of baarplank te kunnen begeleiden of te dragen. Er zijn afspraken gemaakt voor de condoléance. Er is dus constant afstemming tussen u als nabestaande en onze uitvaartbegeleider om al deze zaken te regelen.

Na deze 1-ste dag vertelt onze uitvaartbegeleider u wat er de komende dagen staat te gebeuren en maakt met u een afspraak voor een vervolggesprek. Tussen deze gesprekken door heeft u tijd om na te denken en uw wensen te verfijnen of aan te passen.

Onze uitvaartbegeleider regelt heel veel achter de schermen, zaken waar we u niet mee zullen vermoeien, het betreft onder andere:

- Aangifte van overlijden in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

- Nadere afstemming met betrokken instanties.

- Versturen van muziek en power-pointpresentaties van uw keuze, naar betreffende instanties waar de uitvaartdienst wordt gehouden.

DANKGEDICHT VAN MAREA met STER copy