Kosten en verzekering van uw uitvaart

De kosten van een uitvaart zijn een belangrijk gegeven. Hoe hoog de kosten zijn is afhankelijk van de keuzes die u maakt. Iedere uitvaart is maatwerk, afhankelijk van uw wensen, benodigde faciliteiten en (uren)inzet van MAREA. Zodra er inzicht is in de eventuele (verwachte) kosten die deze uitvaart met zich meebrengt, zal MAREA een kostenopgave/begroting voor u opstellen. Deze kan altijd nog bijgesteld worden indien de keuzes wijzigen.

Ook als u een uitvaartverzekering heeft kunt u ons inschakelen, u kunt altijd bij MAREA terecht. 

Er zijn verschillende soorten verzekeringen; sommige keren een (verzekerd) geldbedrag uit. Er zijn andere(n) polissen waarbij u verzekerd bent voor een bepaald dienstenpakket. Dit is afhankelijk van het soort polis. U bent niet verplicht om te kiezen voor de door de verzekeringsmaatschappij aangewezen uitvaartonderneming.

Wanneer u contact opneemt met uw verzekeringsmaatschappij hoort u welk bedrag zij zullen uitkeren. Indien u voor MAREA kiest, is het wel wenselijk dit bij uw verzekeringsmaatschappij te melden.